Dlaczego warto wynająć koparkę?

Większość prac budowlanych, wieloetapowych robót ziemnych czy procesów wydobywczych nie może odbyć się bez funkcjonalnych maszyn. Koparka jest więc niezbędnym sprzętem na każdym placu budowy. Często używa się jej nie tylko w trakcie wznoszenia nowych budynków, ale też podczas remontów. Nie zawsze jednak warto kupować sprzęt, zwłaszcza przy ograniczonych zasobach finansowych. Doskonałym pomysłem może być wynajem koparek Chojnów raz-dwa.com.
koparki, rozładunek towarów ciężkich, transport HDS, usługi koparką dla inwestorów, usługi koparką dla klientów indywidualnych, Utwardzanie terenów, wykaszanie nieużytków, Wykaszanie rowów, wynajem koparek Chojnów, Legnica, Lubin, Prochowice

Rodzaje i właściwości koparek

Istnieją różne rodzaje koparek stosowanych do prac polegających na wykonywaniu ciężkich robót ziemnych. Wykorzystywane są do podobnych celów, mogą się jednak różnić kształtem, rozmiarem lub funkcjonalnością. Można wyodrębnić kilka podstawowych typów koparek:

Podział ze względu na osprzęt roboczy:

Koparka przedsiębierna

Jest przystosowana do pracy na poziomie dna wykopu, dlatego może wykonywać wykopy o dużych objętościach. Koparki tego typu współpracują z pojazdami odwożącymi urobek ustawiającymi się na wysokości korony wykopu lub na jego dnie.

Koparka podsiębierna

Pracuje na górnej krawędzi wykopu, nie zaś na jego dnie. Tego typu maszyny używane są do wykopów pod budowle i pozostałe wykopów liniowych, w miejscach, gdzie wprowadzenie koparki na dno wykopu nie jest możliwe bądź powierzchnia budowy jest niewielka.

Koparka chwytakowa

Sprawdza się na terenach często mocno nawodnionych, ponieważ potrafi wydobywać grunt z wody, pogłębiać kanały i koryta rzek. Ten typ koparek stosuje się  do kopania głębokich wykopów o niewielkich średnicach jak np. otwory studzienne lub pod filary mostów. 

Koparka zbierakowa

Wykop wykonuje się przez zbierak wleczony na linie. Wykorzystywana jest na gruntach łatwo oddzielających się pod działaniem własnego ciężaru i naciągu liny. Wykonuje wszelkie rodzaje wykopów. 

Minikoparki

Dzięki nim można pracować w trudno dostępnych miejscach, ponieważ są mniejsze i lżejsze od normalnych maszyn. 

Dzielimy się doświadczeniem i doradzamy