Czym jest Hydrauliczny Dźwig Samochodowy?

Transport HDS Legnica, Lubin - zalety usługi
Hydrauliczny dźwig samochodowy, HDS jest pojazdem ciężarowym lub dostawczym z zamontowanym na nim żurawiem przeładunkowym, który umożliwia jego samodzielny załadunek i rozładunek. Dokładniej mówiąc jest to połączenie dźwigu z ciężarówką, które służy do przewozu ciężkich, wielkogabarytowych towarów.
koparki, rozładunek towarów ciężkich, transport HDS, usługi koparką dla inwestorów, usługi koparką dla klientów indywidualnych, Utwardzanie terenów, wykaszanie nieużytków, Wykaszanie rowów, wynajem koparek Chojnów, Legnica, Lubin, Prochowice

Hydrauliczny dźwig samochodowy, HDS jest pojazdem  ciężarowym lub dostawczym z zamontowanym na nim żurawiem przeładunkowym, który umożliwia jego samodzielny załadunek i rozładunek. Dokładniej mówiąc jest to połączenie dźwigu z ciężarówką, które służy do przewozu ciężkich, wielkogabarytowych towarów.

Samochód ciężarowy HDS posiada dźwig zakabinowy, dzięki czemu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów związanych z wynajęciem osobnego dźwigu do załadunku i rozładunku. Maszyna zazwyczaj ma nośność od kilkuset kilogramów do kilku ton. Wiele z modeli samochodów HDS posiada dodatkowe wyposażenie np. koparkę, ładowarkę lub naczepy umożliwiające załadowanie materiałów sypkich. Takie rodzaje pojazdów - maszyn sprawdzają się na budowie, składowisku i magazynach czy w podczas prac na terenach zielonych. W hydrauliczne dźwigi samochodowe wyposażone jest wiele ciężarówek, co jest bardzo praktyczne. 

Żurawie przeładunkowe napędzane są przez pompę hydrauliczną zasilaną z instalacji elektrycznej pojazdu lub przystawki odbioru mocy z silnika. Każdy żuraw przenośny posiada podstawę czyli bazę. Znajduje się na niej kolumna obrotowa z wysięgnikiem. Może on mieć jedno, lub dwa ramiona poruszane przez siłowniki hydrauliczne. Na zakończeniu wysięgnika umiejscowione jest urządzenie do podnoszenia ładunków (np. hak, zawiesie). Żurawie przeładunkowe mają funkcje działania zarówno w pionie, jak i poziomie. Steruje nimi rozdzielacz hydrauliczny. 

Do najważniejszych parametrów technicznych żurawi przeładunkowych należą:

- udźwig - jaką masę jest w stanie podnieść i utrzymać przy danym wychyleniu wysięgnika
- wysięg - na jaką odległość wysięgnik (o poziomej osi obrotu) może się wysunąć z bazy  pionowej osi urządzenia przeładunkowego) 
- moment udźwigu - zdolność dźwigu do przenoszenia ładunków o określonej masie w zależności od wysięgu żurawia 
- wysokość podnoszenia -  maksymalna wysokość, na jaką jest w stanie wznieść się ramię dźwigu (zależy od długości ramienia żurawia)

Spośród typów pojazdów HDS, jako kluczowe należy wymienić:

 

- HDS rożnej długości i ładowności do użytku ogólnego (z dźwigiem pracującym poziomo),
- HDS z dźwigiem pracującym w pionie,
- HDS do wycinki leśnej (z chwytakami zamiast haków).

Dzielimy się doświadczeniem i doradzamy