Korytowanie - sposób na równą powierzchnię

W ostatnich latach przybywa miejsc - osiedli mieszkaniowych, placów miejskich czy również prywatnych podwórek - których nawierzchnia jest wykończona kostką brukową. Aby ziemia nie zapadła się po pewnym czasie, należy odpowiednio przygotować podłoże, dokonując korytowania. Czym charakteryzuje się ten zabieg? Podpowiadamy.
koparki, rozładunek towarów ciężkich, transport HDS, usługi koparką dla inwestorów, usługi koparką dla klientów indywidualnych, Utwardzanie terenów, wykaszanie nieużytków, Wykaszanie rowów, wynajem koparek Chojnów, Legnica, Lubin, Prochowice

Czemu służy korytowanie?

Korytowanie jest wykonywane przed wieloma pracami związanymi z nawierzchnią. Do najpopularniejszych z nich należą wylanie nowego asfaltu oraz budowa:
 - parkingów i dojazdów do nich,
 - chodników, 
 - podjazdów garażowych, 
 - tarasów,
 - dróg. 
Jest to niezbędna czynność, aby wyrównać nawierzchnię i zapobiec jej zapaści. Warto niezwłocznie zainwestować w korytowanie, aby po pewnym czasie, gdy ziemia zacznie samodzielnie się formować, uniknąć konieczności usunięcia bruku i rozpoczęcia prac od nowa.

Przebieg korytowania

Pierwszym krokiem do uzyskania równej i stabilnej nawierzchni jest wytyczenie terenu, na którym planujemy ułożyć kostkę brukową lub wylać asfalt. Mając wyznaczoną przestrzeń, możemy przystąpić do korytowania przy użyciu koparki. Proces ten polega na usunięciu górnej części gleby - humusu, a następnie wysypaniu kruszywa będącego fundamentem pod dalsze prace. Głębokość korytowania zależy od grubości warstwy urodzajnej ziemi - najczęściej jest to 20 do 50 cm. Jeśli pod humusem znajduje się nośny grunt (piach, glina, iła i im podobne) wykopy nie będą głębokie. Problem pojawia się wtedy, gdy pod urodzajną ziemią znajduje się torf. Konieczne jest jego wykopanie i dostanie się do nośnej nawierzchni. 

Następnym etapem jest wyrównanie gruntu rodzimego i ukształtowanie go zgodnie z niweletą. Wyrównanie polega na ubiciu walcem lub zagęszczarką dna wykopu wysypanego pospółką lub piachem. Ważne jest zachowanie spadków (standardowe wynoszą od 0,5% do 3% w zależności od zaprojektowanego systemu odwodnienia) lub zamontowanie drenażu. 

Na tak przygotowanym podłożu można ułożyć podbudowę. Jej grubość waha się między 20 a 40 cm oraz zależy od przewidywanego obciążenia nawierzchni. Najgrubszą podbudowę zastosujemy do płaszczyzny z ruchem kołowym, a najcieńszą przy aranżacji terenu wokół domu - tarasu czy podjazdu. Podbudowa składa się z dwóch warstw:
 - podkładu konstrukcyjnego (warstwa nośna i mrozoodporna)
 - podsypki
Warstwa podsypki służy stabilnemu osadzeniu kostki brukowej oraz zniwelowaniu ewentualnych nieznacznych różnic w wysokości kostki. Podsypki nie zagęszczamy, a jedynie wyrównujemy łatą, zachowując odpowiednie spadki. Przy układaniu kostki należy pamiętać, że powinna ona nieco wystawać ponad niweletę - dzięki zagęszczeniu materiał minimalnie osiada. 

Co zrobić z ziemią wykopową?

Podczas robót związanych z wykopami, dużym problemem są pozostałe masy ziemne. Warto je wykorzystać na swojej posesji lub oddać osobom zgłaszającym chęć nabycia ziemi. Kolejną opcją jest kontenerowy wywóz ziemi lub przekazanie jej do odpowiednich jednostek, które zajmują się przetwarzaniem mas ziemnych w ziemię do kwiatów i jej sprzedażą. 

Usługa korytowania - koparki Lubin

Firma Raz Dwa oferuje kompleksowe usługi: korytowanie, przygotowanie powierzchni pod drenaż, prace porządkowe, rozbiórki oraz wiele innych. Działamy na terenie Chojnowa, Legnicy, Lubina i okolic. Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą i kontaktu. 

Dzielimy się doświadczeniem i doradzamy